لوازم یدکی کمپرسور اسکرو

لوازم یدکی کمپرسور اسکرو

لوازم یدکی کمپرسور اسکرو لوازم یدکی‌در کمپرسور ها بسیار مهم و هائز اهمیت می باشد

درایر کمپرسور اسکرو

درایر کمپرسور اسکرو

درایر کمپرسور درایر کمپرسور یا خشک کن هوای فشرده Dryerهمان طور که میدانید وظیفه کمپرسور

مخزن هوا فشرده کمپرسور اسکرو

مخزن هوا فشرده کمپرسور اسکرو

مدل ظرفیت وضعیت ضخامت ورق ضخامت عدسی ارتفاع کلی خروجی HC-500 500L عمودی/افقی 6MM 8MM

تعمیر واحد هوا ساز

تعمیر واحد هوا ساز

میتوان گفت واحد هواساز کمپرسور اصلی ترین بخش کمپرسور است که از یک پوسته فلزی

تماس مستقیم